My memori

Sunday, March 20, 2011

~AMALAN~

Jangan sekali-kali engkau meninggalkan amalmu
semata-mata kerana merasa hati tak ikhlas
kerana sesungguhnya beramal itu lebih hampir
kepada keikhlasan

sedangkan orang yang tak beramal itu...
bagaimanakah ia akan ikhlas...?

mungkin akan sampai masanya kelak...
Allah akan mengangkat kedudukanmu...
dari tingkat orang beramal tak ikhlas...
kepada tingkat orang-orang beramal yang
ikhlas..

No comments:

Post a Comment